Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Svoboda Lubomír, Ing.qr
funkcevedoucí odboru
Odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon
mobil
email
564 602 199
724 650 104
svoboda.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.22 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz