Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Strnadová Stanislavaqr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 273
 
strnadova.s@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.31 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Dvořáková Iva564 602 224dvorakova.i@kr-vysocina.cz
  Šebestová Petra564 602 239sebestova.p@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz