Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Strnadová Hana, Ing.qr
funkcevedoucí odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon
mobil
email
564 602 235
724 650 143
strnadova.h@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.30 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz