Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Stříteský Jan, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany evropsky významných lokalit (Natura 2000)
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 509
 
Stritesky.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.13
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Kratochvílová Martina, Ing.564 602 503kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
  Nováková Jana, Ing.564 602 575Novakova.J2@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz