Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Staňková Kružíková Kamilafunkceúředník na úseku organizace práce odboru školství, mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a sportu
telefon
mobil
email
564 602 953
 
StankovaKruzikova.K@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.44 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz