Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Školová Jitkaqr
funkceasistentka vedoucího odboru s dílčím výkonem agend spadajících do kompetence odboru
Odbor životního prostředí a zemědělství
telefon
mobil
email
564 602 502
 
skolova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.46 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz