Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Sedmíková Eva, Mgr.qr
funkceúředník v oblasti strukturálních fondů 02
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
telefon
mobil
email
564 602 559
 
Sedmikova.E@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.09
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz