Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Sedmíková Eva, Mgr.qr
funkceúředník na úseku akčního plánování ve vzdělávání 02
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení rozvoje vzdělávání
telefon
mobil
email
564 602 948
734 694 529
Sedmikova.E@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
218
Věžní 4284/28
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Vacková Zdeňka, Bc.564 602 967vackova.z@kr-vysocina.cz
  Buchtová Martina, Ing. Bc.564 602 978Buchtova.M@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz