Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Šedivý Richard, Ing.funkceúředník v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na ekonomické zabezpečení čerpání ze strukturálních fondů EU 03
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 561
 
sedivy.r@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.08
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Krtková Lucie, Ing.564 602 533krtkova.l@kr-vysocina.cz
  Hodačová Irena, Ing.564 602 560hodacova.i@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz