Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Šebestová Petraqr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 239
 
sebestova.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.31 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Dvořáková Iva564 602 224dvorakova.i@kr-vysocina.cz
  Strnadová Stanislava564 602 273strnadova.s@kr-vysocina.cz
  Šimková Jana564 602 206Simkova.J@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz