Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Schebesta Jakub, Ing.funkceúředník na úseku energetiky
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení energetiky
telefon
mobil
email
564 602 556
 
Schebesta.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.06 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz