Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Schwammenhőferová Andrea, Ing. Bc.qr
funkcežádná
Oddělení ostatních správních činností
* bez rozlišení *
telefon
mobil
email
564 602 180
 
schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.05 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Schimmerová Ivana, Mgr.564 602 179schimmerova.i@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz