Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Rytychová Jarmila, Ing.qr
funkceúředník na úseku řízení a metodického vedení příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
telefon
mobil
email
564 602 466
734 690 049
rytychova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.04 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz