Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Procházková Hanaqr
funkceúředník na úseku ekonomiky školství 04
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení financování školství
telefon
mobil
email
564 602 927
 
prochazkova.h@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
413
Věžní 4284/28
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Líbalová Lucie, Mgr.564 602 930libalova.l@kr-vysocina.cz
  Majdičová Marie, Mgr.564 602 938Majdicova.M2@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz