Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Petr Martin, Ing.qr
funkceúředník na úseku prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravy
telefon
mobil
email
564 602 412
 
petr.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.43 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Petr Matěj, Bc.564 602 245Petr.M2@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz