Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Němec Jan, Bc.qr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavení cestujících
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 388
 
nemec.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.28 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Koubek Štěpán, Mgr.564 602 380Koubek.S@kr-vysocina.cz
  Vodička Petr, Ing.564 602 402Vodicka.P@kr-vysocina.cz
  Honzlová Lenka, DiS.564 602 191Honzlova.L@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz