Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Molák Miloš, Mgr.



qr
funkceúředník na úseku strategického plánování se zaměřením na tvorbu a koordinaci programových dokumentů kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení strategického plánování
telefon
mobil
email
564 602 542
 
molak.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.14
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz