Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Mezerová Nevosádová Dana, Ing. Mgr.qr
funkceúředník na úseku vnitřní správy 04
Oddělení ostatních správních činností
telefon
mobil
email
564 602 298
 
MezerovaNevosadova.D@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.12 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz