Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Veselská Eva, Bc.qr
funkceodborný pracovník projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina 02
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
telefon
mobil
email
566 801 405
704 984 764
Melounova.E@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
Nové Město na Moravě, Žďárská 610, suterén ODN1, kanc. soc. pracovnic 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz