Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Matoušková Lenka, Ing.qr
funkceúředník v oblasti strukturálních fondů 01
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
telefon
mobil
email
564 602 549
724 650 278
matouskova.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.07
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz