Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Nováková Iva, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení integrované prevence
telefon
mobil
email
564 602 524
 
novakova.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.18
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Kubát David, Ing.564 602 529kubat.d@kr-vysocina.cz
  Vopršal Oldřich, Ing.564 602 517voprsal.o@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz