Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Martinů Hana, Ing.qr
funkcevedoucí oddělení
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 398
 
martinu.h@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.25 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz