Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Landová Janaqr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 570
 
landova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.30 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard
 navigace


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Nejedlá Věra564 602 572nejedla.v@kr-vysocina.cz
  Rezničenková Irena, Ing.564 602 594reznicenkova.i@kr-vysocina.cz
  Pařilová Petra, Ing.564 602 569Parilova.P@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz