Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Labudová Alena, Ing.qr
funkceúředník na úseku majetkoprávní agendy 04
Odbor majetkový
Oddělení majetkoprávní
telefon
mobil
email
564 602 227
 
Labudova.A2@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.05 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Jaroš Marek, Bc.564 602 193jaros.m@kr-vysocina.cz
  Slánský Martin, Ing.564 602 278slansky.m@kr-vysocina.cz
  Mazánková Jitka, Bc.564 602 281mazankova.j@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz