Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kvapilová Růžena, Bc., DiS.qr
funkceúředník v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na ekonomické zabezpečení čerpání ze strukturálních fondů EU 03
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 561
 
Kvapilova.R@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.28 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Hodačová Irena, Ing.564 602 560hodacova.i@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz