Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Krpálková Ivana, Bc.funkceúředník na úseku veřejných zakázek
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 551
 
Krpalkova.I@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.11 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Tlustoš Petr, Mgr.564 602 588tlustos.p@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz