Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Voláková Dana, Ing.qr
funkceúředník v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na ekonomické zabezpečení čerpání ze strukturálních fondů EU 02
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 540
 
volakova.d@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.04
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Tlustoš Petr, Mgr.564 602 588tlustos.p@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz