Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kratochvílová Martina, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a krajiny 01
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 503
 
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.13
Seifertova 1876/24
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Ehrenbergerová Jana, Mgr.564 602 508ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz
  Nováková Jana, Ing.564 602 575Novakova.J2@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz