Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kolman Ivan, Ing.qr
funkcevedoucí oddělení
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
telefon
mobil
email
564 602 210
734 694 484
kolman.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.24 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz