Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kloudová Janaqr
funkceúředník na úseku organizace práce odboru školství, mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a sportu
telefon
mobil
email
564 602 953
 
Kloudova.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
212
Věžní 4284/28
Jihlava

 

 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz