Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kadlec Josef, Ing.qr
funkceúředník na úseku správy realit 01
Odbor majetkový
Oddělení správy realit
telefon
mobil
email
564 602 362
602 337 641
Kadlec.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.21 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz