Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Holéczyová Darina, Bc.qr
funkceúředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana 09
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení kanceláře hejtmana
telefon
mobil
email
564 602 336
724 650 110
Holeczyova.D@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.27 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Říhová Martina564 602 142rihova.m@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz