Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Hodač Ondřejqr
funkceúředník na úseku dotační agendy lesního hospodářství a zemědělství 03
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení zemědělství
telefon
mobil
email
564 602 591
 
Hodac.O@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.09 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Hodačová Klára, Bc.564 602 364Hodacova.K@kr-vysocina.cz
  Sedlák Jakub, Bc.564 602 592Sedlak.J@kr-vysocina.cz
  Žáčková Aneta564 602 571Zackova.A@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz