Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Hávová Šárka, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a zemědělského půdního fondu
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 505
 
Havova.S@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.18
Seifertova 1876/24
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Slouka Roman, JUDr. Mgr.564 602 507slouka.r@kr-vysocina.cz
  Švíková Barbora, Ing.564 602 590svikova.b@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz