Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Hanus Vlastimilqr
funkcezaměstnanec na úseku správy budov 01
Odbor personální a hospodářské správy
Oddělení správy budov a autoprovozu
telefon
mobil
email
564 602 332
724 650 174
hanus.v@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.17 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz