Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Volavková Erika, Bc., DiS.qr
funkceúředník na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb
telefon
mobil
email
564 602 825
 
volavkova.e@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.04a D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz