Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Ďásková Iva, Ing.



qr
funkcevedoucí oddělení
Odbor kontroly
Oddělení veřejnosprávní kontroly
telefon
mobil
email
564 602 702
724 650 200
daskova.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.47 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz