Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Chalupová Stanislava, DiS.funkceúředník na úseku marketingu, informování cestujících a výkaznictví dopravního systému Veřejné dopravy Vysočiny
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 403
 
Chalupova.S@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.44 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Vodička Petr, Ing.564 602 402Vodicka.P@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz