Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Čadová Markéta, Ing.qr
funkceúředník na úseku posuzování vlivů na životní prostředí 03
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 530
 
Cadova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.04
Seifertova 1876/24
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Křížek Milan, Ing.564 602 527krizek.m@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz