Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Brunová Zdeňka, Mgr.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a krajiny a koordinace jednotného environmentálního stanoviska
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 266
 
Brunova.Z@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.06 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz