Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Petrák Jindřich, Ing.vedoucí oddělení564 602 470725 100 001Petrak.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D
 Krylová Martina, Bc. et Bc. 564 602 467 Krylova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
 Nulíček Jaroslav, Bc. 564 602 469724 650 183nulicek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
 Rytychová Jarmila, Ing. 564 602 466 rytychova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
 Švomová Martina, Mgr. 564 602 455724 650 275Svomova.Martina@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
 Vlčková Kateřina, Ing. 564 602 468 Vlckova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
 Vorálková Hana, Mgr. 564 602 452 Voralkova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz