Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Smolíková Vlasta, Mgr.vedoucí oddělení564 602 195737 214 215Smolikova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
 Jankovská Kristina, Ing. 564 602 187 Jankovska.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
 Prokešová Tereza, Ing. 564 602 188 prokesova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz