Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Zapletal Marian, Ing.vedoucí oddělení564 602 371734 690 053zapletal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Fridrichovská Šárka, Ing. 564 602 211 Fridrichovska.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
 Jirásek Petr, Mgr. 564 602 220 Jirasek.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
 Malec Miloslav, Ing. 564 602 271 malec.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
 Rychlá Lenka, Ing. 564 602 375 Rychla.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Ryšavá Lenka, Ing. 564 602 270 rysava.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Skryja Ondřej, Ing. arch. 564 602 212 skryja.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz