Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen mimo kancelář (Žižkova 57) Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11
přítomen Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11
přítomen Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz