Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Bartů Lumír, Mgr. 564 602 826734 694 483bartu.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Beránková Juchelková Zdeňka, Bc. 564 602 862 Berankova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz