Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Nápravníková Marie, Ing.vedoucí oddělení564 602 822724 650 217napravnikova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
nepřítomen Bárková Milada, Bc. 564 602 858 barkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Beranová Monika, Mgr. 564 602 845 Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
nepřítomen Jelínek Martin, Mgr. 564 602 848 jelinek.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
nepřítomen Kalčíková Ludmila, Mgr.  734 694 524Kalcikova.L@kr-vysocina.czJihlava, Pod_Příkopem 934/4, 14
nepřítomen Kosmáková Kateřina, Mgr. 564 602 859734 694 512kosmakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Krčková Eva, Bc. 564 602 824734 694 520Krckova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
nepřítomen Matoušková Ivana, Mgr. Bc. 564 602 823734 694 485matouskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Nosková Alena, Mgr. 564 602 839724 650 284noskova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Průšová Miluše, DiS. 564 602 842734 694 521Prusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz