Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 209
nepřítomen Ampapová Eva, DiS. 564 602 945 ampapova.e@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409
nepřítomen Doleželová Terezie, Mgr. 564 602 958724 650 146dolezelova.t@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
nepřítomen Hloušková Zdeňka, Bc. 564 602 950 hlouskova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 410
nepřítomen Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930 libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
nepřítomen Nováková Tereza, Ing. 564 602 967734 694 527Novakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
nepřítomen Pýchová Zuzana, Mgr. 564 602 938 Pychova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
nepřítomen Sedmíková Eva, Mgr. 564 602 948734 694 529Sedmikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
nepřítomen Špinarová Simona, Mgr. 564 602 978734 694 528spinarova.s@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
nepřítomen Šprinclová Marie, Mgr. 564 602 947 sprinclova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
nepřítomen Voborská Dita, Mgr. 564 602 952 Voborska.D@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz