Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 209
 Antonů Petra, Mgr. 564 602 966734 694 528Antonu.P@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
 Kryštofová Kateřina, Mgr. 564 602 958724 650 146Krystofova.K@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
 Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
 Majdičová Marie, Mgr. 564 602 938731 632 528Majdicova.M2@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
 Nováková Tereza, Ing. 564 602 950 Novakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409
 Plavcová Růžena, Bc. 564 602 952731 632 532Plavcova.R@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
 Sochorová Lenka, Bc. 564 602 945 Sochorova.L@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409
 Šprinclová Marie, Mgr. 564 602 947 sprinclova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
 Vacková Zdeňka, Bc. 564 602 967734 694 527vackova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz