Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hanáková Kosourová Ivana, Ing. Bc., DiS.vedoucí oddělení564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
 Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
 Dočkalová Jana 564 602 143 dockalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
 Frajová Dana 564 602 279724 650 158frajova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
 Křížová Leontina, Bc. 564 602 251734 690 050Krizova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
 Menclová Eva 564 602 149 Menclova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
 Navrátilová Denisa, Bc. 564 602 418 navratilova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
 Navrátilová Marcela 564 602 105 navratilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
 Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz