Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.08
nepřítomen Böhmová Jana, Bc. 564 602 586724 650 276bohmova.jana@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10
přítomen Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.06
nepřítomen Janoušková Gabriela, Mgr. 564 602 550 Janouskova.G@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.05
nepřítomen Leligdonová Eva, Mgr. 564 602 559 leligdonova.e@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Lemperová Stanislava, Ing. 564 602 532724 650 144lemperova.s@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.06
nepřítomen Loveček Josef 564 602 564 lovecek.j@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.07
nepřítomen Říčan Jan, Ing. 564 602 531 Rican.J@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.09
nepřítomen Sklenář Oldřich, Mgr. 564 602 562724 650 149sklenar.o@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.05
nepřítomen Ustohalová Klára, Ing. 564 602 582 Ustohalova.K@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz