Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Němečková Danielaqr
funkceúředník na úseku registru smluv
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon
mobil
email
564 602 443
 
Nemeckova.D@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.26 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Magrot Miroslav, JUDr.564 602 185magrot.m@kr-vysocina.cz
  Trtík Daniel, Mgr.564 602 444trtik.d@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz