Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Košťálová Petra, Bc. 564 602 153 Kostalova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
 Krejčová Markéta, Ing. 564 602 258 Krejcova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
 Kubínová Monika, Bc. 564 602 376 Kubinova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz